ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนาอีเมลเซิร์ฟเวอร์ให้รองรับอีเมลภาษาไทย (EAI)

on ธันวาคม 13, 2021        by Naritcha

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565  เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ถ่ายทอดสดผ่าน 

รายละเอียด

ในปัจจุบันการรับส่งอีเมลถือเป็นเรื่องปกติที่ใช้สื่อสารกันในชีวิตประจำวัน การรับส่งอีเมลด้วยชื่ออีเมลภาษาอังกฤษอาจเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนรุ่นใหม่ แต่สำหรับคนที่ไม่ถนัดหรือไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้นั้นการรับส่งอีเมลภาษาอังกฤษยังคงเป็นอุปสรรคอยู่ 

เราจะสอนการติดตั้งระบบอีเมลที่ทำให้ “ภาษา” ไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป ที่เรียกกันว่า EAI หรือ Email Address Internationalization

การอบรมนี้คุณจะได้เรียนรู้การติดตั้งอีเมลเซิร์ฟเวอร์ ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและมีประสิทธิภาพ รองรับการใช้งานอีเมลภาษาไทย เช่น ชื่อคุณ@นามสกุล.ไทย ในหลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณ

 • สามารถมีอีเมลเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองได้ภายใน 3 ชั่วโมง

 • พัฒนาระบบอีเมลเซิร์ฟเวอร์บนระบบปฏิบัติการ ubuntu ได้

 • เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดเป็นบริการอีเมลที่รองรับ EAI เปิดเป็นบริการใหม่ๆ ของธุรกิจของคุณได้

การอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 • System Administrator ผู้ดูแลระบบ ที่ต้องการพัฒนาระบบอีเมลให้รองรับ EAI โดยเฉพาะผู้ที่ดูแลระบบที่พัฒนาบนเซิร์ฟเวอร์ Linux 

 • System Engineer นักพัฒนาระบบ ที่ต้องการเพิ่มทักษะในการพัฒนาระบบอีเมลเพื่อสร้างบริการเสริมประเภท อีเมลที่รองรับ EAI 

 • Developer นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ต้องการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมที่สามารถรองรับการใช้งานภาษาท้องถิ่นได้ เปิดประตูสู่การได้รับ Universal Acceptance Platform (ระบบที่ได้รับการยอมรับสากล)

 • นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สนใจทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เนตได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางด้านภาษา

ความรู้พื้นฐานและการเตรียมตัว

อุปกรณ์ที่ใช้งาน (ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมเอง)

 1. คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้

 2. ติดตั้ง ubuntu เวอร์ชั่นที่ 20 บนโปรแกรม VirtualBox หรือ VMWare

 3. ติดตั้งโปรแกรมในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เช่น terminal, putty และโปรแกรมประเภท File Transfer เช่น filezilla เป็นต้น

เนื้อหาการอบรม

01 เตรียมเซิร์ฟเวอร์

 • ตั้งค่า Host Name ของ Email Server

 • จัดการ Firewall ของ Email Server

 • จัดเตรียม SSL เพื่อใช้งานบนระบบ Email

02 เตรียมระบบฐานข้อมูลด้วย MariaDB 

 • ติดตั้ง MariaDB และตั้งค่าให้รองรับ EAI

 • สร้างฐานข้อมูล เพิ่มข้อมูลส่งในฐานข้อมูล

03 เตรียมระบบรับ-ส่งอีเมลด้วยโปรแกรม Postfix

 • ตั้งค่า Postfix ให้ทำงานร่วมกับฐานข้อมูลเพื่อรองรับอีเมลภาษาไทย

 • ตั้งค่า Postfix ให้มีความน่าเชื่อถือด้วย SMTPS

04 เตรียมระบบจัดเก็บอีเมล (IMAP Server) ด้วยโปรแกรม Dovecot

 • ตั้งค่า dovecot ให้ทำงานร่วมกับฐานข้อมูลเพื่อรองรับอีเมลภาษาไทย

05 ติดตั้งโปรแกรมอ่าน / เขียนอีเมลด้วย Roundcube Webmail

 • เตรียมเซิร์ฟเวอร์เพื่อรองรับการติดตั้ง Roundcube Webmail 

 • ติดตั้ง Apache และสร้าง Virtualhost 

 • ติดตั้ง PHP และตั้งค่า PHP

 • ติดตั้ง Roundcube

** ในระหว่างการอบรม ผู้เรียนสามารถสอบถามทีมงานผู้เชี่ยวชาญได้ตลอดการอบรม **

วิทยากรผู้สอน

คุณฐิติพงศ์ ภาคอินทรีย์
Operation and Support Manager
บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด

คุณอนาวิล พงศบริพัตร
Assistant Director, Technology Operation & Infrastructure
มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ