ข่าวประชาสัมพันธ์

เลื่อนการปิดปรับปรุงระบบจัดการทะเบียนชื่อโดเมนใน วันที่ 28 มีนาคม 2563

on มีนาคม 20, 2020        by Admin

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้นและทุกภาคส่วนต้องติดตามมาตรการของภาครัฐแบบวันต่อวัน ดังนั้น ทีเอชนิค จึงตัดสินใจ เลื่อนการปิดปรับปรุงระบบจัดการทะเบียนชื่อโดเมนในวันที่ 28 มีนาคม 2563 ออกไปจนกว่าจะมีประกาศใหม่ จากเหตุผลดังกล่าวมีผลให้ต้อง เลื่อนการปรับปรุงวงจรชีวิตชื่อโดเมนออกไปด้วย ทั้งนี้ ทีเอชนิคยังสามารถดำเนินงานและให้บริการได้ตามปกติ

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ