ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาออนไลน์ “เทคโนโลยีดิจิทัลกับโควิด-19” และแนะนำ Digital Platform “สมุดเยี่ยม.ไทย”

on พฤษภาคม 31, 2021        by Admin

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาออนไลน์ “เทคโนโลยีดิจิทัลกับโควิด-19” และแนะนำ Digital Platform “สมุดเยี่ยม.ไทย”

ร่วมเสวนาโดย…
🔹 นายแพทย์ จาตุรงค์ ศิริเฑียรทอง – อาจารย์และจิตแพทย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
🔹 ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล – กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
🔹 คุณเพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล – ผู้มีประสบการณ์การใช้ชีวิตใน hospitel
🔹 คุณพินิจ สีนิลหรั่ง -โค้ชดำน้ำผู้ผ่านการใช้ชีวิตในโรงพยาบาลช่วงโควิด
💬 ดำเนินรายการโดย คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00-15.30 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังเสวนาออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์: https://เสวนา.สมุดเยี่ยม.ไทย หรือ https://forms.gle/W53BfWrmdKvFPcdr7

Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ