บทความความรู้ทั่วไป

mini-Internet เพื่อสอนนักศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานเครือข่าย (ดร. พจนันท์ รัตนไชยพันธ์)

on พฤษภาคม 12, 2020        by พจนันท์ รัตนไชยพันธ์

แม้ว่าหลักการของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะเป็นเรื่องง่าย แต่การดำเนินงานหรือปฏิบัติการด้านเครือข่าย มีความซับซ้อน และท้าทายเป็นอย่างยิ่ง

Networked Systems Group ที่ มหาวิทยาลัย ETH Zürich ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เห็นว่า หลักสูตรด้านเครือข่ายในมหาวิทยาลัยทั่วไปในปัจจุบัน ยังไม่มีการสอนในเรื่องการดำเนินงานเครือข่ายที่ต้องใช้ในการทำงานประจำวันอย่างเพียงพอ  จึงได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Platform) เพื่อจำลองการทำ mini-Internet และได้ทดลองใช้สอนนักศึกษาและเห็นผลดี และเปิดให้ผู้ที่สนใจโดยเฉพาะอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ สามารถใช้ Platform นี้ สำหรับติดตั้ง 60-AS mini-Internet พร้อมทั้งดาวน์โหลดตัวอย่างการบ้านที่ใช้ในการเรียนการสอนได้ฟรี  เมื่อติดตั้งแล้ว นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานทางไกลได้ผ่าน ssh เหมาะกับการเรียนการสอนทางด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในแบบออนไลน์ ที่จำเป็นในช่วงการ Lock Down เช่นนี้

The Networked Systems Group (NSG) กลุ่มนักวิจัยด้าน Information Technology and Electrical Engineering มหาวิทยาลัย ETH Zürich ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 

Internet World Map

นักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติการด้านเครือข่ายบน Platform นี้แล้วสามารถเริ่มอาชีพ Network Operator ได้ไม่ยากเลย ไม่ว่าจะเป็นงานของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือ ผู้ให้บริการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Exchange Point: IXP) อย่าง บีเคนิกซ์ (BKNIX)

ท่านอาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือผู้ที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Networked Systems Group ที่มหาวิทยาลัย ETH Zürich ดู Clip ที่เกี่ยวข้องหรือ อ่านบทความที่เกี่ยวข้องจาก APNIC ได้ ที่นี่

ดร. พจนันท์ รัตนไชยพันธ์
ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ